Disputas - SFI Norman PhD-kandidat Quan Yu

When: 27 February, 2015 10:15 - 16:00 (5.8 hours)

Where: VG 11, Valgrinda

This event has passed

Quan Yu har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, innlevert avhandling med tittel:

«New Approaches for Automated Intelligent Quality Inspection System»

Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:

  • Professor Dayou Li, University of Bedfordshire, Storbritannia                     (1. opponent)
  • Førsteamanuensis Hirpa G. Lemu, Universitetet i Stavanger, Norge          (2. opponent)
  • Professor Mary Ann Lundteigen, NTNU

Professor Mary Ann Lundteigen ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU, har administrert komiteens arbeid.

Prøveforelesningen vil bli holdt i Aud. VG11, Valgrinda 27. februar 2015 kl. 10:15 over oppgitt tema:

«Challenges and opportunities of using internet of things (IOT) in the oil and gas industry».

Disputasen vil bli holdt i Aud. VG11, Valgrinda, 27. februar 2015 kl. 13:15.

Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

Arbeidet er utført ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU. Hovedveileder har vært professor Kesheng Wang, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk. Medveileder har vært forskningssjef Lars Tore Gellein, SINTEF Raufoss Manufacturing AS.