Disputas - SFI Norman PhD-kandidat Eirin Anita Lodgaard

When: 16 December, 2014 10:15 - 16:00 (5.8 hours)

Where: Auditorium R3, Realfagsbygget, Gløshaugen, Trondheim

This event has passed

Eirin Anita Lodgaard har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for produktutvikling og materialer, innlevert avhandling med tittel:

«Continuous Improvement in the Context of Product Development: Application of the PDCA Cycle in the Norwegian Automotive Supplier Industry»

Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:

  • Førsteamanuensis Sofia Ritzén, Kungliga Tekniska Høgskolan, Sveige                (1. opponent)
  • Førsteamanuensis Tero Juuti, Tamperer University of Technology, Finland         (2. opponent)
  • Førsteamanuensis Bjørn Haugen, NTNU

 

Førsteamanuensis Bjørn Haugen ved Institutt for produktutvikling og materialer, NTNU, har administrert komiteens arbeid.

 

Prøveforelesningen vil bli holdt i Auditorium R3, Realfagsbygget, Gløshaugen, 16. desember 2014,

kl. 10:15 over oppgitt tema: «Design for sustainability».

 

Disputasen vil bli holdt i Auditorium R3, Realfagsbygget, Gløshaugen, 16. desember 2014, kl. 13:15.

Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

 

Arbeidet er utført ved Institutt for produktutvikling og materialer, NTNU. Hovedveileder har vært førsteamanuensis Knut Einar Aasland.