Framtida for norsk vareproduserende industri

10 October, 2014

SFI Norman-konferansen Framtida for norsk vareproduserende industri ble avholdt i Norges forskningsråd sine nye lokaler på Lysaker den 1. og 2. oktober. Våre deltagere fikk et bredt og grundig innblikk i SFI Norman sitt arbeid de siste åtte åra og de fikk også et godt bilde av framtidas muligheter og utfordringer for norsk vareproduserende industri.

(oversikt over presentasjoner og nedlastingslenker nederst i artikkelen)

jan ola strandhagen  nils-fredrik drabløs
Senterleder Jan Ola Strandhagen åpnet konferansen. Nils-Fredrik Drabløs, Ekornes, holdt presentasjon om produksjonsforskningens betydning for industrien.
     
taravatsadat nehzati gunther seliger  

Det ble avholdt en postersesjon hvor PhD-kandidatene i SFI Norman fikk anledning til å presentere arbeidet sitt for deltagerne på konferansen. Taravatsadat Nehzati gir her Prof. Dr. Günther Seliger, medlem av SFI Norman Advisory Board, en innføring i arbeidet hun gjør om produksjonsplanlegging i produksjonsnettverk.

     
torodd rande   Torodd Rande fra Kongsberg Automotive AS holdt et innlegg om utvikling av koblinger og global konkurransekraft.
 
 schjølberg estensen hoen
I intervallene mellom presentasjonen ble det også rom for den gode samtalen. Her Per Schjølberg, NTNU, Leif Estensen, SINTEF Teknologi og samfunn og Ole B. Hoen, GKN Aerospace Norway AS.
     
unni steinsmo   Unni Steinsmo, konsernsjef i SINTEF, avrundet konferansen med blikket rettet mot framtidige utfordringer.
     

 

Presentasjoner (nedlastbare presentasjoner markert i blått):

 

Åpningsbidrag Lars Stenerud, adm.dir. Plasto / styreleder SFI Norman

Åpningsbidrag Tonje Hamar, direktør SINTEF Teknologi og samfunn / Per J. Lillestøl, konserndirektør SINTEF Teknologi og samfunn

Åpningsbidrag Erik Normann, avdelingsdirektør Norges forskningsråd

Åpningsbidrag Jan Ola Strandhagen, senterleder SFI Norman

Fra SFI til industri: Hva betyr forskningsvirkemidlene for fremtidig vareproduksjon? Katrine Vinnes, Norsk Industri

Hvordan oppnå en ledende posisjon i internasjonale produksjonskonsern Kjell Larsen, Pipelife Norge AS

Utvikling av en gjennomgripende produksjonsstrategi i norske bedrifter Erlend Alfnes, NTNU

Utvikling av koblinger og global konkurransekraft Torodd Rande og Geir Liaklev, Kongsberg Automotive AS

Fleksibilitet, prosesskontroll og måling i automatisert montasje Sebastian Dransfeld, SINTEF Raufoss Manufacturing AS

Hvordan konkurrere fra Norge med de beste i bilindustrien? Tore Flaterud, Benteler AS

Utvikling av verdensledende reservedelsproduksjon på Raufoss Marco Semini, NTNU

Perspectives of manufacturing in Europe Professor Günther Seliger, Technische Universität Berlin

Hvordan bruke Lean i kreative designprosesser Christian Lodgaard, Senior Vice President, SVP Products & Brand Concepts

Forskning sammen med kunden – en suveren forretningsmodell for globalt konkurransedyktig produksjon i Norge Lars Stenerud, Plasto

Den hybride cellen: Effektiv bruk av additiv teknologi for konkurransedyktig produksjon i Norge Klas Boivie, SINTEF Raufoss Manufacturing AS (ekstra: AM perspective - Fundamental processing principles)

Bærekraftige forretningsmodeller Annik Magerholm Fet, NTNU

Hva har det betydd for NTNU å delta i en SFI? Ingvald Strømmen, NTNU

Fra ide til marked - Innovasjon Norges arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer Hans Martin Vikdal, Innovasjon Norge

Gode arbeidsformer i industriell forskning Ottar Henriksen, SINTEF Raufoss Manufacturing AS

Deltakelse i forskningsprosjekt Ole Hoen, GKN

Metodikk og applikasjon for verifisering av Manufacturing Execution System Olivier Roulet-Dubonnet, SINTEF Raufoss Manufacturing AS

Ideell fabrikk Johan Ravn, SINTEF Teknologi og samfunn

TINE; fremtidens sanntidsstyrte matvarekjede Egil Sørset, TINE

Planlegging og styring av komplekse verdikjeder: Hva kan vi lære fra matverdikjeden? Heidi Dreyer, NTNU

Produksjonsforskningens betydning for effektiv og konkurransedyktig industri i høykostlandet Norge Nils-Fredrik Drabløs, Ekornes

Sanntidsstyring av industrielle roboter Johannes Schrimpf, SINTEF Raufoss Manufacturing AS

Avslutning Unni Steinsmo, konsernsjef SINTEF