Felles interesser gir spennende synergier

13 March, 2014

SFI Norman har et bredt utgangspunkt i sitt arbeid med effektiv vareproduksjon og produktutvikling. Ved å finne felles problemstillinger har en kunnet sette i gang en rekke spennende BIA-prosjekter og doktorgrader – blant annet om planlegging og styring av matproduksjon. Mer om artikkelen finner du på Forskningsrådet sine hjemmesider.